e-škola klavirne harmonike

e-škola klavirne harmonike je web sajt namijenjen harmonikašima početnicima koji na veoma jednostavan način žele da nauče svirati klavirnu harmoniku.

Akordi i tekstovi pjesama

Akordi za gitaru i harmoniku i tekstovi pjesama su podijeljeni u kategorije koje obuhvataju različite žanrove muzike: sevdalinke, narodne, tradicionalne, starogradske, tamburaške i televizijske.

Sastavni dio svake pjesme sa tekstom i akordima je: naziv pjesme, tekst pjesme i akordi za harmoniku u određenoj intonaciji koji se nalaze iznad referentnog teksta. Pojedine pjesme sadrže i naziv izvođača.

Nazivi pjesama su poredani po abecednom redu i mogu se filtrirati po zadanim parametrima.

Tekst se obično sastoji od prve strofe, refrena koji se označava oznakom 'REF:' i ostalih strofa sa refrenima koji se označavaju sa oznakom 'REF...'.

Određeni broj pjesama sa repertoara ne sadrži refren što je slučaj sa većinom sevdalinki.

Oznake pripadajućih akorda se, u principu, nalaze samo iznad teksta prve strofe i refrena. Ostale strofe se navode bez akorda zbog toga što imaju iste akorde.

Intonacije pjesama ne moraju odgovarati intonacijama u kojima su pjesme diskografski snimljene iz razloga što su prilagođene manje zahtjevnim glasovnim mogućnostima.

Klikom na određeni llink ispod, koji nosi naziv kategorije s kratkim opisom i brojem pjesama unutar kategorije, birate željeni žanr sa muzičkog repertoara.

Sevdah i pjesme u duhu sevdaha (Bosna i Hercegovina)

Pjesme novokomponovane narodne muzike (Bosna i Hercegovina i Srbija)

Pjesme narodne tradicije (Makedonija i Srbija)

Pjesme starogradske muzike (Srbija)

Pjesme uz tamburicu (Hrvatska i Srbija)

Pjesme iz filmova i serija (Bosna i Hercegovina i Srbija)

IZBOR JEZIKA