e-škola klavirne harmonike

e-škola klavirne harmonike je web sajt namijenjen harmonikašima početnicima koji na veoma jednostavan način žele da nauče svirati klavirnu harmoniku.

POSJETIOCI

Ko je na portalu: 10 gostiju i nema prijavljenih članova

Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Klavijatura se nalazi na desnom rukohvatu klavirne harmonike. Sastavni dio klavijature su tipke bijele i crne boje.

Sve tipke na klavijaturi se sviraju prstima desne ruke. Bijele tipke se koriste za izvođenje cijelih tonova, a tipke crne boje za izvođenje polutonova.

Bijele tipke se na klavijaturi označavaju slovima C, D, E, F, G, A i H, dok se crne tipke klavijature označavaju sa C#, D#, F#, G# i A# ili sa Db, Eb, Gb, Ab i B.

Nazivi crnih tipki se tvore u zavisnosti od toga da li se bijela tipka povisuje ili snizuje. Oznaka za povisilicu je #, a za snizilicu b. Kada se ton C povisi za pola stepena dobije se ton C# koji se izgovara kao Cis. Ton Db, koji se izgovara kao Des, nastaje kada se ton D snizi za pola stepena.

Iz ovog primjera se može vidjeti da su C# i Db iste tipke sa različitim nazivima. Isto važi i za odnos ostalih bijelih i crnih tipki na klavijaturi.

Broj tipki na klavirnoj harmonici može da varira u zavisnosti od modela harmonike. Klavijatura profesionalnih harmonika sadrži ukupno 41 tipku, od čega 24 bijelih tipki i 17 tipki crne boje. Ispod se može vidjeti grafički prikaz klavijature sa oznakama bijelih tipki.

Klavijatura

desni rukohvat

IZBOR JEZIKA