e-škola klavirne harmonike

e-škola klavirne harmonike je web sajt namijenjen harmonikašima početnicima koji na veoma jednostavan način žele da nauče svirati klavirnu harmoniku.

Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 
 

Akordi na basovima

 

Basova na klavirnoj harmonici ima više vrsta. Svakoj koloni se može pridružiti različita vrsta basova. U redovima se nalaze basovi koji se vežu za određeni ton. Tonovi na basovima su detaljnije obrađeni u sekciji 'Harmonika'.

Osnovni basovi su prva vrsta. Raspoređeni su u drugoj koloni s lijeve strane. Sviraju se četvrtim prstom lijeve ruke. 

Druga vrsta basova su pomoćni basovi koji se nalaze u prvoj koloni. U principu se sviraju četvrtim prstom lijeve ruke.

Interval između osnovnog i pripadajućeg pomoćnog basa je tri tona ili terca. Navedene dvije vrste basova su pojedinačni basovi. Pritiskom na jedan ovakav bas se dobije zvučanje jednog tona.

U preostalim kolonama su smješteni basovi koji služe za sviranje akorda. Pritiskom na jedan ovakav bas se dobije istovremeno zvučanje više tonova različite visine, tj. akorda. 

Osnovni akordi na basovima su durski, molski i tzv. 'sedmice' akordi.

Dur se nalazi u trećoj koloni. Mol je smješten u četvrtoj koloni, a 'sedmica' akord u petoj. Molski akordi i 'sedmice' akordi se sviraju drugim prstom, dok se durski akordi sviraju trećim prstom lijeve ruke.

 

IZBOR JEZIKA

BERZA HARMONIKA